Czym są finanse publiczne?
FINANSE PUBLICZNE - jest to zarządzanie kapitałem publicznym (środkami publicznymi).

ZARZĄDZANIE - to nie jest gromadzenie i wydatkowanie środków ale jak pomnożyć kapitał, na jakie cele go wydatkować aby przyniósł korzyści.

ŚRODKI PUBLICZNE - środki, które nie są prywatne ani spółdzielcze, są to środki nas wszystkich.
Wyróżniamy cztery formy własności:
Prywatna
Państwowa
Spółdzielcza
Samorządowa
ŚRODKI PUBLICZNE dotyczą własności komunalnej (samorządowej). Pozostałe formy uczestniczą w gromadzeniu środków. Środki publiczne wynikają z funkcji państwa.

Obowiązki państwa:
Stan zdrowia społeczeństwa
Społeczeństwo musi być mądre, środki na oświatę
Państwo musi być bezpieczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - odpowiednia osłona polityczna, odpowiednia struktura prokuratorsko - sądownicza
Bezpieczeństwo zewnętrzne - obrona narodowa
Zapewnienie odpowiedniego rozwoju gospodarczego.

Jeżeli rośnie bezrobocie to państwo nie może stać obojętnie.
Na bezrobocie można reagować przez dwa mechanizmy:
Nacisk na wzrost gospodarczy dzięki czemu możemy stworzyć nowe miejsca pracy
Jeżeli tworzymy nowe miejsca pracy może być wzrost gospodarczy . miejsca pracy tworzymy ze środków publicznych.

Obraz finansów publicznych w zależności od poglądów politycznych:
ZDROWIE - państwo ma obowiązek kupić świadczenia związane ze zdrowiem. Wtedy środki muszą być gromadzone i dysponowane przez państwo. Opcja liberalna uważa, że państwo powinno się nie wtrącać w gromadzenie i dysponowanie środkami. Te środki mają pokrywać obywatele. Opcja lewicowa uważa, że państwo powinno się wtrącać
OŚWIATA - czy szkoły wyższe państwowe mają być darmowe czy nie? Polityka odgrywa rolę w kształtowaniu narzędzi i zakresu finansów publicznych.

Jak finanse publiczne łączą się z innymi dziedzinami?
Z naukami ekonomicznymi
Z polityką gospodarczą, bo ona wyznacza pewne strategie rozwojowe np. żaden Minister Finansów od 1990 roku nie był rasowym finansistą, ponieważ finanse publiczne wiążą się z polityką gospodarczą. Deficyt pogłębia się dlatego, że w okresie transformacji następuje względne kurczenie się budżetu państwa.

Mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej (kapitalistycznej)
Żeby poprawić ten mechanizm wystarczy wziąć pod uwagę takie wielkości jak:
Dochód narodowy (PKB) ozn. Y
Pieniądz ozn. M.
Stopa procentowa ozn. r
Popyt konsumpcyjny ozn. C
Popyt inwestycyjny ozn. I
Postulowana stopa efektywności inwestycji ozn. E

Jeżeli zrozumiemy związek między tymi wielkościami zrozumiemy mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej.