1. Informacje o egzaminie:

    1. Trwa 45 minut
    2. Trzeba mieć własną kartkę
    3. Będą dwa pytania:

    Pierwsze - może dotyczyć modelu funkcjonowania gospodarki rynkowej, budżetu państwa, systemu podatkowego, infrastruktury
    Drugie - funkcje preferencji, wpływ stopy procentowej na wielkość popytu konsumpcyjnego (inwestycyjnego), klasyfikacja podatkó, założenia makroekonomiczne do budżetu państwa, założenia makroekonomiczne wpływające na wydatki budżetowe, publiczne.