1. Ad 3. Deficyt budżetowy - wielkość bilansująca wydatki z dochodami budżetu. Jest to o ile się zadłużymy w ciągu całego roku.  Dług publiczny - to to wszystko co nam narosło.  Znajduje się po stronie wydatkowej długu publicznego i procentu od tego długu
  Stopa procentowa - jest to cena kapitału.  Jeżeli w trakcie realizacji budżetu rośnie to wpłynie na stronę wydatkową budżetu.  Dług publiczny powinien kształtować się na poziomie 3-4 % budżetu. Niektóre kraje mają dług publiczny w wysokości 70 - 90 %.  W Polsce dług publiczny wynosi ok. 30-40 %.
  Ad 4. Stopa procentowa jest ceną kapitału.  Jeżeli stopa procentowa w trakcie realizacji budżetu rośnie to wpłynie na stopę wydatkową budżetu, co wiąże się z obsługą długu publicznego a tym samym z niewykonaniem budżetu. 
  Ad 5. Kurs walutowy może się zmieniać ale należy przewidywać jego wahania.  Może on wpływać na budżet państwa jeżeli kurs walutowy rośnie to musimy większą kwotę poświęcić na spłacenie długu w złotówkach. 
  Ad 6. Dotyczy to bilansu handlowego
  Saldo dodatnie to więcej eksportujemy a mniej importujemy
  Saldo ujemne to mniej eksportujemy a więcej importujemy
  Sprywatyzowanie przedsiębiorstw powoduje wzrost importu zaopatrzeniowego.  Jeżeli saldo się pogarsza to wydatkujemy więcej środków dewizowych a wiąże się to ze zmianą kursu walutowego.  Jeżeli będziemy poprawiali to saldo to na bieżąco nie będziemy mięli wpływu z tytułu vatu i budżet straci.