1. Rodzaje podatków:

  1. Podatki dochodowe
  2. Podatki przychodowo - obrotowe
  3. Podatki majątkowe
  4. Podatki konsumpcyjne

  Wszystkie rodzaje podatków wiążą się z przedmiotem i podstawą opodatkowaniem
  Ad 1.  Przedmiotem jest dochód
  Ad 2.  Przedmiotem opodatkowania jest obrót lub przychód.

   

   

  Rodzaje podatków:

  1. dochodowe
  2. przychodowo - obrotowe
  3. majątkowe
  4. konsumpcyjne

  Ad. 3
  Pewien rodzaj podatku, specyficzny, gdzie przedmiotem opodatkowania jest majątek. Ludzie którzy posiadają jakiś majątek muszą od niego zapłacić podatek.

  Stawki podatkowe:

  1. podatek od nieruchomości - przypisujemy do władz samorządowych, które ustalają wysokość tego podatku. Występuje odpowiedni organ np. rada gminy
  2. podatek spadkowy - po śmierci, płacony od spadku
  3. podatek od nabycia praw majątkowych - wtedy kiedy kupujemy od kogoś jakąś rzecz
  4. podatek katastralny - podatek majątkowy, istota polega na tym że podstawę opodatkowania jest wartość majątku (w krajach UE)

  Funkcje podatku:

  1. gospodarczo - ekonomiczna -> jedna funkcja,
  2. dwie działki: - zadbana -> większy podatek

     - zaniedbana

  Do majątku narodowego zalicza się wszystko, także nasza własność prywatna. Majątek musi być wyceniony przez struktury, musi następować coroczna waloryzacja. Wpływu z podatku są mniejsze niż koszty z jego uzyskania.

  Ad. 4
  W swojej konstrukcji zawierają element sprawności ekonomicznej. Płacimy podatek od konsumpcji np. akcyza od paliwa, vat. Opłaty te są wliczone w cenę produktu.
  Jesteśmy płatnikiem, ale nie podatnikiem. Za podatek płaci dana instytucja. Podatek łatwy do wprowadzenia z punktu widzenia fiskalnego.

  Podstawowy podział podatków:

  1. podatki bezpośrednie
  2. podatki pośrednie

  Podatki bezpośrednie  - tzn. że podatek bezpośredni reguluje ten podatek, dotyczy podmiotu, określa wyraźnie ten podatek. Są to podatki: - majątkowy, - dochodowy.
  Podatki pośrednie - realizowane przez cenę, zawarte w cenie produktu. Są to podatki: - obrotowo przychodowe (vatowskie), - konsumpcyjne.

  Bezpośrednie przechodzą w pośrednie i dają większą stabilność budżetu państwa. Z punktu psychologicznego wynika, że lepiej jak obniża się podatki.. Musza być podatki bezpośrednie - wyższe dochody - wyższe podatki - jest to wymóg sprawiedliwości społecznej. Likwidacja tych podatków bezpośrednich jest niemożliwa.