1. System ulg i zwolnień podatkowych

  • jest to sprawa polityczna, gospodarcza i społeczna, a nie podatku
  • im mniej ulg  tym system lepiej działa ale nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego. Są one związane z dwoma funkcjami: alokacyjną i gospodarczą. Dlatego nie ma możliwości zrezygnowania z ulg, ale musi być polityka nacjonalna, nie mogą być źródła dodatkowego unikania podatku, np. ulga z możliwością odpisu od podstawy (stypendium dla dzieci).

  Budując system podatkowy ważną rzeczą jest płynność budżetu państwa czyli środki które budżet uzyskuje i dysponuje wystarczają na pokrycie rozbieżności podatkowych, inaczej opłacalność budżetu państwa.

  Cechy charakteryzujące sprawny system podatkowy:

  1. jasność systemu
  2. stabilność systemu
  3. taniość (niekosztowność) systemu
  4. bezpieczny system

  Ad 1.
  Żeby wszystkie elementy struktury były jasno określone. Za co mam płacić i ile mam płacić.
  Ad 2.
  Oznacza, ze im mniej w roku zmian w ustawach około budżetowych tym system bardziej stabilny. Ustawy będą dotyczyć zmian około podatkowych. Zarówno podmioty gospodarcze i obywatele wiedzieli co ich czeka z punktu widzenia obciążeń podatkowych.
  Ad 3.
  Nie bagatelizować kosztów. Zastanowić się nad konstrukcją podatku żeby zbyt szczegółowo nie określać podatku.
  Ad 4.
  Bezpieczeństwo dwustronne:

  • polega na tym żeby było bezpieczeństwo dla budżetu państwa, że zaplanowane większości były zrealizowane
  • bezpieczeństwo podatnika, żeby w tym bezpieczeństwie była społeczna zasada, podatku ma tyle zapłacić ile się należy, ani mniej , ani więcej.

  Podatek liniowy - od dochodów osobistych, głosili go założyciele platformy. Pierwsza grupa zrodziła się w 1997r i został zainicjowany przez p. Leszka Balcerowicza. Został zgłoszony w dość specyficzny sposób, po prostu rzucono myśl oraz dokonano symulacji co by się wydarzyło gdyby go wprowadzono.
  Jest to podatek tani, obniża koszty, jest łatwo ściągany. Nie był nadany żaden bieg formalny. Symulacja podatku liniowego przy złożeniach w trzech progach podatkowych:

  1. - 30%
  2. - 35%
  3. - 40%

  Założenia:
  1). Przyjęto, że przyjmie się na poziomie 20%
  2). Likwidacja wszystkich ulg podatkowych
  3). Zmiany w podatku dochodowym od podmiotów gospodarczych: żeby nie było możliwości przerzuca od zysków do dochodów osobistych.
  Co by wyszło:

  1. Grupa najmniej zarabiająca nie miała by żadnych strat, a nawet malutki przychód (podzielenie kwoty wolnej)
  2. Grupa średnia, wychodzą na swoje z lekkim przyrostem
  3. Grupa najwięcej zarabiająca - generalny protest! Spowodowało , że musieli by najwięcej zapłacić, co prawda tylko 20% ale bez żadnej ulgi.

  W związku z powyższym zaniechano całą sprawę. Podatek liniowy nie jest złym pomysłem, ale musi mieć spełniony odpowiedni warunek: nie można w Polsce zlikwidować ulg i dlatego nie możemy sobie pozwolić  na realizację tej sprawy. Sprawa będzie do powrotu. Ale nie w tej chwili.

   • sprawa reform ujednolicenia systemu opodatkowania w Unii Europejskiej.