1. Funkcje banku Centralnego:

  1. funkcja emisyjna
  2. funkcja obsługi budżetu państwa
  3. nadzór i kontrola nad bankami komercyjnymi
  4. polityka pieniężna
  5. polityka kursowa - czuwanie nad bilansem płatniczym.

  Ad 1. emisyjna - poza bankiem centralnym nie można produkować pieniędzy. Dostarczanie dochodów do budżetu państwa. Polityka pieniężna dąży do tego aby popyt pieniądza = jego podaży. Zakłócenie polityki pieniężnej grozi zachwianiem gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej powinna wiedzieć jaki jest popyt pieniądza. Polityka pieniężna = równowaga pieniężna.
  Ad 2. bank centralny nie prowadzi żadnych operacji na rynku: kredyty, lokaty. Operacje tylko dla budżetu państwa. Musi być pełna kontrola nad przepływem pieniądza z banku do konkretnych osób. Środki dla gmin. Banki aby prowadzić dobrą politykę pieniądza musi wiedzieć ile tego pieniądza jest - poza obiegiem bankowym ( emeryci z walizkami )
  Ad 3. jest to bardzo ważna funkcja ponieważ system bankowy musi być systemem bezpiecznym. Zakłócenia w systemie bankowym mogą być bardzo brzemienne w skutkach ( Argentyna 2001/2002 )
  Nadzór odbywa się na trzech etapach:

  1. powstania
  2. działania
  3. śmierci

  ad 1. jest to działalność licencjonowana. Bank jest przedsiębiorstwem specjalnym dlatego musi zostać wydana licencja NBC. Trzeba spełniać 3 warunki:

  • kapitałowe są to minimum kapitału niezbędne do założenia banku 80000000 zł. Licencja może być krajowa lub zagraniczna. Musi to być kapitał własny a nie pożyczony. Tworząc bank musi przybyć kapitału. Czy jest to kapitał czysty nie pochodzący z kradzieży, przemytu czy handlu narkotykami ( pranie pieniędzy polega na wsadzeniu pieniądza na konto bankowe)
  • personalne - we wniosku musi być pokazane kto będzie w zarządzie banku min. 5 osób. 3 osoby muszą mieć przygotowanie bankowe - szkoła + 3 letnia praktyka w zarządzie innych banków lub ewentualnie w radzie nadzorczej. Wymogi czystości osoby - składa się wyczerpujące ankiety. Nie karany bez zaległości w ZUS-sie  w Urzędzie Skarbowym.
  • Techniczne - lokalizacja i lokal banku. Są określone przepisy techniczne które regulują systemy alarmowe, położenie sejfu itp.

  Wtedy dopiero można otrzymać licencję.
  II etap w trakcie funkcjonowania banku.
  Każdy bank komercyjny musi mieć konto w banku centralnym. Bank centralny kontroluje politykę kredytową każdego banku komercyjnego. Chcąc udzielać kredytów bankom komercyjnym musi mieć odpowiedni kapitał własny. W razie nie spłacenia kredytu bank może upaść.
  Rezerwy celowe - obciążenie banku przy kredytach o wysokim stopniu zagrożenia. GIKB - Główny Inspektorat Kontroli Banków
  Zawieszenie Banku - w razie skomplikowanych sytuacji bank centralny przysyła inny zarząd.
  Zawieszenie działalności banku - bank nie może wówczas przyjmować lokat.
  O upadłości banków decydują sądy które nie robią tego chętnie jest to kradzież pieniędzy. Sprawy trwają po 4 lata.

   

  Funkcje banku centralnego:
  1. Polityka pieniężna - jest konstytucyjnie podkreślonym celem . chodzi o to, że podaż pieniądza ma być odpowiednia na popyt pieniądza.
  Popyt na pieniądz dzieli się na dwie części:

  • Pieniądz transakcyjny - określenie popytu na pieniądz transakcyjny jest dość proste . jest to wielkość związana z PKB.
  • Pieniądz spekulacyjny - ozn. ile pieniędzy społeczeństwo chce mieć w formie doskonale płynnej

  Popyt na pieniądz wiąże się z przepływem kapitału zagranicznego.
  Polityka banku centralnego ma duży wpływ na popyt pieniądza spekulacyjnego. Wiąże się to ze stopami procentowymi. Gdy stopa procentowa jest wysoka to jest duży popyt na pieniądz spekulacyjny.
  Jeśli popyt pieniądza spekulacyjnego zostanie wywołany przez deficyt budżetowy.
  Polityka inflacyjna ma za zadanie dynamizowanie wzrostu gospodarczego.
  2. centralna polityka kursowa
  Konieczność prowadzenia polityki kursowej jest absolutna, bo nasza waluta jest niewymienialna.
  Kursy walutowe ustalają się w gruncie rzeczy na giełdach. Gdy kurs walutowy jest zawyżony lub zaniżony to bank centralny musi wykorzystać rezerwę walutową. Na tym polega ta funkcja banku centralnego.
  3. pilnowanie i czuwanie nad bilansem płatniczym. Ile towarów się eksportuje ile się importuje. Jak obciąża to rezerwy. Wskaźniki makroekonomiczne są ze sobą powiązane. Ruszenie jednego z nich powoduje także zmiany w innych.